fbpx
Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020
Αρχική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ευάγγελος Χατζηκυριάκος: «Ως δήμος θα επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας»

Ευάγγελος Χατζηκυριάκος: «Ως δήμος θα επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας»

Ο δήµαρχος Αλµυρού, Ευάγγελος Χατζηκυριάκος, µίλησε στην «kedenews» για τις κινήσεις του δήµου κατά τη διάρκεια του φετινού, διαφορετικού καλοκαιριού και τα σχέδια που βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας προς υλοποίηση στο άµεσο µέλλον. ∆εν παρέλειψε, ακόµη, να τονίσει τον στόχο που έχει πάντοτε στο µυαλό του σε κάθε απόφαση µε γνώµονα τους δηµότες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ στη ΒΙΚΥ ΚΑΛΟΦΩΤΙΑ

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο της λιµνοδεξαµενής του Ξεριά για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής;

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή Λιµνοδεξαµενής Ξεριά Αλµυρού Νοµού Μαγνησίας» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 2 0 2 0 , συνολικού  προϋπολογισµού 16.199.035,69 ευρώ. Σε αυτό περιλαµβάνονται η κατασκευή λιµνοδεξαµενής (προϋπολογισµού 10.667.035 ευρώ), η κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από τη λιµνοδεξαµενή προς τα αγροτεµάχια (προϋπολογισµού 3.332.000 ευρώ), απαλλοτριώσεις (1.100.000 ευρώ), αποζηµιώσεις (500.000 ευρώ), αρχαιολογία (200.000 ευρώ) και τεχνικός σύµβουλος (400.000 ευρώ).

Αυτή τη στιγµή, έχει δηµοπρατηθεί και κατασκευάζεται το πρώτο υποέργο, δηλαδή η λιµνοδεξαµενή, η υδροµεταφορά και ο αγωγός από το φράγµα µέχρι τη λίµνη, µε πιθανότερη την ολοκλήρωση των εργασιών εντός του 2021. Οι αποζηµιώσεις και οι απαλλοτριώσεις έχουν προχωρήσει κανονικά, ενώ µε την Αρχαιολογία δεν έχει ανακύψει κάποιο πρόβληµα ακόµη. Με βάση τα παραπάνω, αποµένει να δηµοπρατηθεί το δεύτερο υποέργο, αυτό δηλαδή της κατασκευής αγωγού από τη λιµνοδεξαµενή προς τα αντίστοιχα αγροτεµάχια, το οποίο είναι ήδη ενταγµένο.

Επίσης, σε εκκρεµότητα βρίσκεται η µελέτη για το δίκτυο διανοµής του νερού στα αντίστοιχα αγροτεµάχια, αλλά και η υλοποίησή της. Έχουµε ήδη ως δήµος αιτηθεί συνάντηση µε τη ∆ιεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να εξετάσουµε τη µέχρι τώρα πορεία του έργου, τη δυνατότητα και τον χρόνο δηµοπράτησης της κατασκευής αγωγού µεταφοράς νερού, αλλά και τη µελέτη των δικτύων, για την οποία υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις από την πλευρά µας.

Το συγκεκριµένο έργο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την περιοχή του Αλµυρού, καθώς αυτή στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε αγροτικά εισοδήµατα, που θα γνωρίσουν σηµαντική τόνωση µε την ολοκλήρωσή του, οδηγώντας σε µεγαλύτερη ανάπτυξη τον δήµο µας. Καθώς η αρχική µελέτη του έργου υπάρχει ήδη από το 1994, η άποψή µας είναι πως µπορούµε και πρέπει να κάνουµε µια προσπάθεια για την ολοκλήρωσή του στην παρούσα προγραµµατική περίοδο. Σε διαφορετική περίπτωση, δυστυχώς, αυτή θα καθυστερήσει για τουλάχιστον µία δεκαετία ακόµη.

Πώς ενισχύεται ο κλάδος των αγροκτηνοτρόφων και της εστίασης στην ευρύτερη περιοχή, που έχουν πληγεί οικονοµικά από τον Covid-19;

Η µεγάλη υγειονοµική κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα µας (όπως και όλος ο κόσµος) από την εξάπλωση του ιού προκαλεί σοβαρότατες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις εις βάρος των πολιτών αλλά και ολόκληρων επαγγελµατικών κλάδων. Ιδιαίτερα ο αγροκτηνοτροφικός τοµέας παρέµεινε, δυστυχώς, εκτός των ευνοϊκών ρυθµίσεων και των µέτρων στήριξης που έτυχαν άλλες επαγγελµατικές οµάδες (χορήγηση επιδόµατος, αναστολή πληρωµής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και αντίστοιχων ρυθµίσεων αυτών). Από τη µεριά µας, στηρίζουµε αποφασιστικά τα αιτήµατα των αγροκτηνοτρόφων της περιοχής µας για ένταξη του κλάδου στις πληττόµενες από τον ιό επιχειρήσεις και όπου µπορούµε παρεµβαίνουµε για την όποια ευνοϊκή ρύθµιση µπορούν να τύχουν, ιδιαίτερα σχετικά µε τους λογαριασµούς ρεύµατος και νερού. Αναφορικά µε τις επιχειρήσεις της εστίασης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αποφασίσαµε την απαλλαγή τους από την πληρωµή δηµοτικών τελών και τελών καθαριότητας και φωτισµού για όλο το διάστηµα που παρέµειναν κλειστές. Επίσης, παραχωρήσαµε επιπλέον χώρους αυξάνοντας τα τετραγωνικά µέτρα για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόµενες αποστάσεις ανάµεσα στους πελάτες τους.

Ανάµεσα στα σχέδια της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι και η δηµιουργία πίστας για Formula 3, για την οποία προσφέρατε µια περιοχή 1.000 στρεµµάτων. Μιλήστε µας για αυτό το εγχείρηµα.

Πράγµατι, πέρα από την καθηµερινότητα και τον αδιάκοπο αγώνα για τη βελτίωση και την επίλυση των προβληµάτων της επ’ ωφελεία των δηµοτών, υπάρχουν και τα µεγάλα, οραµατικά σχέδια για την ανάπτυξη ενός τόπου. Ο περιφερειάρχης, λοιπόν, αναζήτησε έναν κατάλληλο χώρο εντός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την κατασκευή αυτής της πίστας, για την οποία έχει εκδηλωθεί σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ο ∆ήµος Αλµυρού διαθέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο γεωγραφικά όσο και χωροταξικά, καθώς βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, δίπλα στην Εθνική Οδό και πολύ κοντά στο αεροδρόµιο της Ν. Αγχιάλου. Επιπλέον, βρίσκεται σ’ έναν νοµό µε πολύ µεγάλες φυσικές οµορφιές, συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα, για την προσέλκυση χιλιάδων εκδροµέων που θα παρακολουθούν τους αγώνες. Φυσικά, εκτός της πίστας, θα κατασκευαστούν και πολλά παράλληλα έργα υποδοµών (πίστες δοκιµών, εγκαταστάσεις στέγασης και εστίασης για τις οµάδες και τα πληρώµατα, ξενοδοχειακές µονάδες κ.λπ.). Είναι πράγµατι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, για το οποίο όµως πρέπει να κρατάµε χαµηλούς τόνους, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο. Σε κάθε περίπτωση, εµείς προτείναµε µια έκταση 1.000 στρεµµάτων που θεωρούµε πως πληροί τις προδιαγραφές για την κατασκευή πίστας Formula 3, αλλά και για Moto GP, ενώ θα εξεταστεί αν µπορεί να δηµιουργηθεί και πίστα Motocross και καρτ δίπλα στην κεντρική πίστα. Πρέπει να πούµε πως πρόκειται για µια πολύ µεγάλη επένδυση και ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο σχέδιο, που αν τελικά φτάσει να ολοκληρωθεί, θα προσφέρει τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχής τόσο του ∆ήµου Αλµυρού όσο και της Θεσσαλίας γενικότερα. Θα περιµένουµε για να δούµε.

Στο διάστηµα της καραντίνας η Κοινωνική Υπηρεσία του δήµου ενισχύθηκε µε επιπλέον προσωπικό. Ποιες άλλες κινήσεις έγιναν;

Εµείς πήραµε αµέσως ως δήµος όλα εκείνα τα µέτρα που αφενός θα συνέχιζαν όσο πιο αδιατάρακτα γινόταν -στο µέτρο του δυνατού- τη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών και της πόλης γενικότερα, αφετέρου θα περιόριζαν στον µέγιστο βαθµό τον ρυθµό εξάπλωσης του Covid-19. Στο πλαίσιο αυτό, και µέσα από την καµπάνια «Μένω σπίτι – δεν µένω µόνος», προκρίθηκε η τηλεργασία για τους υπαλλήλους του δήµου και την εξυπηρέτηση των δηµοτών στις περιπτώσεις που αυτό µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, έγινε µεγάλη προσπάθεια ενηµέρωσης των δηµοτών µας για την ανάγκη τήρησης όλων των απαραίτητων προστατευτικών µέτρων (µάσκες – πλύσιµο χεριών – κοινωνική απόσταση – αποφυγή συγχρωτισµού), κλιµάκια του δήµου επισκέφθηκαν τους συνδηµότες µας που κατοικούν σε ακατάλληλα οικήµατα αλλά και κάποιες οµάδες Ροµά που βρίσκονται στις παρυφές της πόλης, στους οποίους µοίρασαν είδη υγιεινής και ατοµικής προστασίας, έγινε συστηµατική κατ’ οίκον διανοµή τροφίµων του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (ΤΕΒΑ) σε 188 οικογένειες που είναι δικαιούχοι του ΚΕΑ, ενισχύθηκαν οικονοµικά για την αγορά τροφίµων οι Υπηρεσίες της Εκκλησίας που συνδράµουν τους άπορους συνδηµότες µας, απαλλάχθηκαν από τα δηµοτικά τέλη και τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού οι επιχειρήσεις που επλήγησαν το διάστηµα της καραντίνας και απαλλάχθηκαν από την καταβολή των τροφείων οι γονείς που είχαν τα παιδιά τους στους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς. Επιπλέον, αναγκαστήκαµε κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα και της Πρωτοµαγιάς να απαγορεύσουµε την είσοδο των επισκεπτών και περιπατητών στο ∆άσος Κουρί για την αποφυγή του συνωστισµού, αλλά και να µαταιώσουµε για φέτος την ετήσια Εµποροπανήγυρη του Αλµυρού, µια από τις µεγαλύτερες της χώρας, µε µακραίωνη παράδοση, που αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων επισκεπτών στον δήµο µας κάθε χρόνο την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου. Γενικότερα, έγινε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε τις δύσκολες αυτές ώρες κανείς να µη νιώσει µόνος του, χωρίς τη βοήθεια του δήµου και των συµπολιτών του, και οφείλω να πω πως σ’ αυτό το ζήτηµα τόσο οι υπάλληλοι του δήµου όσο οι δηµότες µας λειτούργησαν απολύτως υπεύθυνα και συνεργάστηκαν πλήρως µε τη δηµοτική αρχή, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθηµα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Τους ευχαριστώ για αυτό από καρδιάς.

Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις σας κατά την έναρξη της φθινοπωρινής περιόδου;

∆ιανύουµε, δυστυχώς, λόγω της πανδηµίας µια πολύ δύσκολη και απαιτητική, γεµάτη προκλήσεις, περίοδο για ολόκληρη την κοινωνία και, εποµένως, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πρόσοδοι έχουν κατά πολύ αποµειωθεί, την ίδια ώρα που οι δαπάνες για τη στήριξη της κοινωνίας και των δηµοτών σηµειώνουν -απολύτως δικαιολογηµένα- αντίστοιχα µεγάλη αύξηση. Έπειτα λοιπόν από δέκα χρόνια κρίσης είναι λογικό να επικρατεί αυξηµένη αβεβαιότητα, εν µέσω µάλιστα και της πανδηµίας. Μ’ αυτή τη λογική, και εµείς ως, σκοπεύουµε όµως σε κάθε περίπτωση να συνεχίσουµε αταλάντευτοι στον σκοπό µας, που είναι η βελτίωση της καθηµερινής ζωής του δηµότη, η στήριξη των πιο αδύναµων ώστε να εξασφαλιστεί ένα ελάχιστο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ταυτόχρονα όµως µε τον προγραµµατισµό έργων που θα µπορέσουν τα αµέσως επόµενα χρόνια να προσφέρουν µια µεγάλη αναπτυξιακή ώθηση στον τόπο µας και να αυξήσουν την απασχόληση και το εισόδηµα των δηµοτών. Ο εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών, η κοινωνία της πληροφορίας, ο προγραµµατισµός για τη γεωργική ανάπτυξη, η φροντίδα και ο σχεδιασµός για την Παιδεία, την Υγεία και τον Πολιτισµό, η προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών, η αποπεράτωση των µεγάλων έργων υποδοµής που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, αλλά και ο σχεδιασµός νέων, είναι µερικοί από τους άξονες στους οποίους θα κατευθύνουµε τη δράση µας από το προσεχές φθινόπωρο. Εν όψει του προγράµµατος «Αντώνης Τρίτσης», σχεδιάζουµε ήδη µελέτες για την ένταξη έργων και υπηρεσιών σε αυτό, ώστε να µπορέσει να µπει ο ∆ήµος Αλµυρού στη νέα εποχή, προσφέροντας στους δηµότες του όλα εκείνα τα εχέγγυα που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν µε ασφάλεια, ποιότητα και προοπτικές στον τόπο όπου θα σχεδιάσουν και το µέλλον των παιδιών τους. Οι δυσκολίες σίγουρα είναι πολλές, πιστεύω όµως ακράδαντα πως οι δυνατότητές µας είναι πολύ περισσότερες. Είµαι πολύ αισιόδοξος πως θα τα καταφέρουµε.

*όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα kedenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ