fbpx
Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ∆ηµήτρης Λιανός: «Νησιά ικανά να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής»

∆ηµήτρης Λιανός: «Νησιά ικανά να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής»

«Στρατηγικός στόχος της δηµοτικής αρχής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δηµότες, µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους λειτουργίας του δήµου» δηλώνει ο δήµαρχος Νάξου, ∆ηµήτρης Λιανός, µιλώντας στην «kedenews». Ο κ. Λιανός εξηγεί ποια είναι η κατάσταση στη Νάξο εν µέσω τουριστικής σεζόν, ενώ κάνει λόγο για τα µεγάλα ζητήµατα του νησιού, αλλά και τα έργα που έχει δροµολογήσει η δηµοτική αρχή.

Συνέντευξη στη Μαύρα Σαραντοπούλου

Βρισκόµαστε εν µέσω τουριστικής σεζόν, της πιο δύσκολης των τελευταίων ετών. Ποια είναι τα µηνύµατα που έχετε λάβει από την τουριστική κίνηση στη Νάξο µέχρι στιγµής;

Όπως ήταν αναµενόµενο, η τουριστική κίνηση σε όλη τη χώρα αλλά και στα νησιά µας δεν είναι ικανοποιητική, λόγω της πανδηµίας. Τα πέντε νησιά του δήµου µας -η Νάξος, τα Κουφονήσια, η Ηρακλειά, η ∆ονούσα και η Σχοινούσααποτελούν δηµοφιλείς προορισµούς για τους Έλληνες τουρίστες, κάτι που συµβάλλει ώστε στις Μικρές Κυκλάδες η πληρότητα να είναι σε µέτρια επίπεδα, σε αντίθεση όµως µε τη Νάξο, όπου πολλές ξενοδοχειακές µονάδες παραµένουν κλειστές λόγω της περιορισµένης άφιξης αλλοδαπών τουριστών, οι οποίοι όµως αναµένεται να αυξηθούν σταδιακά, µε το άνοιγµα των συνόρων.

Ωστόσο, η τουριστική κίνηση είναι ρευστή και ευµετάβλητη, καθώς βρισκόµαστε εν µέσω της υγειονοµικής κρίσης, της οποίας οι επιπτώσεις είναι αισθητές σε όλους. Κλείνοντας, πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα υγειονοµικά πρωτόκολλα, έτσι ώστε το 2021 να είναι µια πολύ καλύτερη χρονιά για όλους µας.

Ποια είναι τα µεγάλα ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει σήµερα η Νάξος;

Τα κυρίαρχα ζητήµατα της Νάξου αφορούν στην ολοκλήρωση των υποδοµών της, οι οποίες αποτελούν το εισιτήριο για τη µελλοντική ανάπτυξη του τόπου µας. Με γνώµονα και απαραίτητη προϋπόθεση την προστασία και τη διατήρηση της φυσιογνωµίας των νησιών, ο στρατηγικός σχεδιασµός µας επιτάσσει την ολοκλήρωση έργων που προάγουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η αναγκαιότητα ασφαλούς και άνετης πρόσβασης επιβάλλει την αναβάθµιση των πυλών εισόδου, προσφέροντας πολλαπλάσια αναπτυξιακή αξία στις τοπικές κοινωνίες και ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών µας.

Η εκπόνηση των τοπικών χωροταξικών σχεδίων, η επέκταση του αεροδροµίου και η χωροθέτηση νέου λιµένα είναι προϋποθέσεις για νησιά ικανά να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της νέας εποχής, ώστε δηµότες και επισκέπτες να απολαµβάνουν µια άριστη ποιότητα ζωής! Βέβαια, µετά την πανδηµία, το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα που ανακύπτει για το νησί µας είναι οι οικονοµικές επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης, µε αύξηση της ανεργίας εξαιτίας της ύφεσης στον τουρισµό. Τα αποτελέσµατα της κρίσης αυτής θα είναι εντονότερα και αισθητά τον ερχόµενο χειµώνα.

Η πανδηµία του κορονοϊού άλλαξε τα δεδοµένα στο επιχειρείν και κυρίως στον τουρισµό. Είναι έτοιµη η Νάξος και τα µικρά νησιά να υποδεχθούν τους τουρίστες µε τα νέα δεδοµένα;
Είναι γεγονός ότι τα πέντε νησιά του δήµου µας στηρίζουν το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµίας τους στον τουρισµό. Φέτος λόγω του κορονοϊού έχουν βελτιωθεί οι παρεχόµενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα ασφαλέστερο υγειονοµικά περιβάλλον για τους επισκέπτες. Η προσαρµογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδοµένα όµως αυξάνει σηµαντικά το κόστος λειτουργίας τους. Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις µας έχουν ανταποκριθεί στα νέα κριτήρια, τα οποία εφαρµόζονται και στα πέντε νησιά του δήµου µας.

Η Νάξος φηµίζεται για την παραγωγή και τα προϊόντα της. Είστε ευχαριστηµένος από τη διαφήµιση και τη διάθεση των προϊόντων;

Η Νάξος είναι κατ’ εξοχήν παραγωγικό και αύταρκες νησί, χάρη στην επάρκειά του σε γη και στον πλούσιο υδροφόρο ορίζοντά του. Το πολυεπίπεδο τοπίο του νησιού µας, µε τις µεγάλες παραθαλάσσιες πεδιάδες, το κεντρικό οροπέδιο της Τραγαίας µε τους πλούσιους ελαιώνες και τις ορεινές περιοχές, ευνόησε την ανάπτυξη µιας πλούσιας αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ήδη από την αρχαιότητα, που το µαρτυρούν διάσπαρτα µνηµεία και ναοί αφιερωµένα στους θεούς που σχετίζονταν µε τον πρωτογενή τοµέα, όπως ο ∆ιόνυσος και η ∆ήµητρα. Το κρέας, το γάλα, το τυρί, το λάδι, το µέλι, τα σιτηρά, τα φρούτα, τα λαχανικά, οι διάφορες ποικιλίες κρασιού αποτέλεσαν βασικά συστατικά της ναξιακής διατροφής ήδη από τους αρχαίους χρόνους.

Τα τοπικά προϊόντα, η πατάτα Νάξου, τα γαλακτοκοµικά όπως η γραβιέρα και το αρσενικό τυρί, καθώς και η φάβα Σχοινούσας, τα οποία είναι ΠΟΠ, έχουν κατακτήσει την τοπική και ελληνική αγορά. Επίσης, ο κόσµος απολαµβάνει εδώ στον τόπο παραγωγής τους πολλά ακόµα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα, µεταξύ των οποίων το ανθότυρο, γιαούρτι και γάλα, µέλι, λικέρ κίτρου κ.ά. και µάλιστα σε πολύ καλές τιµές. Τα προϊόντα αυτά είναι πλέον αναγνωρίσιµα από τον κόσµο και προσδίδουν προστιθέµενη αξία στα νησιά µας. Φέτος, λόγω της µείωσης της τουριστικής κίνησης υπάρχει έλλειψη ζήτησης, µε αποτέλεσµα τα προϊόντα να διατίθενται σε πολύ χαµηλές τιµές.

Προγραµµατισµός επόµενου χρονικού διαστήµατος: Ποιο είναι το πλαίσιο δράσης της δηµοτικής αρχής σε επίπεδο υποδοµών και έργων;

Πρωταρχικός µας στόχος είναι η βελτίωση των δύο πυλών εισόδου στη Νάξο, δηλαδή η δηµοπράτηση του έργου επέκτασης του αεροδροµίου της Νάξου και η εξασφάλιση των εγκρίσεων που θα ανοίξουν τον δρόµο για την υλοποίηση βελτιωτικών έργων στο λιµάνι της Νάξου. Ταυτόχρονα, δροµολογείται η δηµοπράτηση του νέου λιµένα της Σχοινούσας. Ένα ακόµα έργο που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος είναι η ένταξη και δηµοπράτηση της µονάδας µηχανικής επεξεργασίας απορριµµάτων, ένα πολύ σηµαντικό έργο για το Νότιο Αιγαίο. Στρατηγικός στόχος της δηµοτικής αρχής είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δηµότες, µε ταυτόχρονη µείωση του κόστους λειτουργίας του δήµου. Το νέο µοντέλο οργάνωσης και διοίκησης απαιτεί αλλαγή κουλτούρας και απόκτηση σύγχρονης διοικητικής αντίληψης και γνώσης, κάτι που θα επιτευχθεί µε την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του δήµου.

*όπως δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα kedenews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ