ΧΑΝΙΑ: Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για επισκευές και συντηρήσεις αθλητικών χώρων

ΧΑΝΙΑ: Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για επισκευές και συντηρήσεις αθλητικών χώρων

Σύμφωνα με την σύμβαση που υπεγράφη σήμερα Τρίτη 23/06/2020, μεταξύ του Δήμαρχου Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη και της ανάδοχου φορέα, με τίτλο “Επισκευές-συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019”, προβλέπεται να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες αποκατάστασης φθορών – προστασίας και συντήρησης των αθλητικών χώρων του Δήμου Χανίων, προκειμένου να αποκατασταθεί όσο το δυνατόν συντομότερα η υγιεινή, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη περιλαμβάνουν τα παρακάτω: συντήρηση-επισκευή αποδυτηρίων όπως επισκευές κονιαμάτων, ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, επισκευές μονώσεων, επισκευές υδραυλικών και ηλεκτρικών δικτύων, εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, ανακατασκευών γηπέδων, των περιφράξεων τους, του περιβάλλοντα χώρου, κ.λ.π.. Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 €.

Δήμος Χανίων