Αιτήσεις για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 

Από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας) έχει δημοσιευτεί ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτών ενηλίκων για μαθήματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων .

Ειδικότητες ενδεικτικά καλύπτουν θέματα: Εκμάθησης Γλωσσών, Ελληνικής και Ξένων, Ιστορία, Πληροφορική, Πολιτισμό, Οικονομικά, Λογιστικά, Νομικά, Εικαστικά, Διακόσμηση, Καλλιτεχνικά, Θέατρο, Μουσική, Συμβουλευτικής, Κοινωνικά, Ιατρικά, Διατροφής, Αθλητισμού, Χορών, Παραδοσιακά επαγγέλματα-Χειροτεχνία, Αγροτική Οικονομία-Γεωπονία, Τουρισμό, Εθελοντισμό κ.α..

Θα καταρτιστούν πίνακες μοριοδότησης. Συμμετοχή 1. πτυχιούχων και 2. εμπειροτεχνών με 3/ετή εμπειρία.

Για ορισμένες ειδικότητες Εμπειροτεχνών -Σελ 22 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ, – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ, – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, – ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, – ΚΗΡΟΠΟΛΑΣΤΙΚΗΣ, – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΗΜΑ Ι, – ΙΙ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΑΦΩΝ, – ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, της πρόσκλησης-γίνεται αποδεκτή και Υπεύθυνη Δήλωση με την χρονική διάρκεια, τις σχετικές με την δηλωθείσα ειδικότητα εργασίες που έχουν εκτελέσει και με ενδεικτικό υλικό που θα αποδεικνύει την προαπαιτούμενης επαγγελματική εμπειρία ( Πρόσκληση/πρόγραμμα εικαστικής έκθεσης, δείγμα εργασιών, κτλ)

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων:

διεύθυνση http://mis.inedivim.gr
15/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.) έως και 29/06/2020 (ώρα 11:00 π.μ.)
Προθεσμία Υποβολής Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών (ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.) Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Για αναλυτικές πληροφορίες επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

Ιστοσελίδα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr
Ιστοσελίδα Έργου: http://kentradiaviou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ενημέρωση στον Δήμο Κισσάμου για τα υγειονομικά πρωτόκολλα