Ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκρότηση ψηφιακού αρχείου του Αποκόρωνα

Ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκρότηση ψηφιακού αρχείου του Αποκόρωνα

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, ο Δήμος Αποκορώνου καλεί όλους τους κατά τόπους πολιτιστικούς συλλόγους, τους δημότες μας και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους να συμβάλλουν στη συγκρότηση ενός Ψηφιακού Αρχείου του Αποκόρωνα, στέλνοντας παλιές φωτογραφίες (οικογενειακές, του χωριού, από πανηγύρια ή άλλες εκδηλώσεις), επιστολές, εφημερίδες ή άλλα τεκμήρια που μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους, με σκοπό να υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας των πρωτότυπων και να υπάρχει μια βάση δεδομένων για τοπικές εκδηλώσεις πάσης φύσης, ιστορικά λευκώματα και κάθε άλλη νόμιμη χρήση.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Εννοείται τα πρωτότυπα θα παραμένουν στην κατοχή των ιδιοκτητών και ο Δήμος θα δημιουργεί και διατηρεί αντίγραφα, ενώ δεσμεύεται να σεβαστεί στο ακέραιο τα προσωπικά δεδομένα των ιδιοκτητών ή των εικονιζόμενων με βάση την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για περισσότερα σχετικά με τη συγκέντρωση και αξιοποίηση του υλικού αυτού μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου Δρ. Γιώργο Λιμαντζάκη στο email: jorgelimantzakis@yahoo.gr και στο τηλέφωνο: 6974421517.

 

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.Παρακαλούμε πολύ το παρόν να αναρτηθεί στα κατά

τόπους τέως δημαρχεία και στους πολιτιστικούς συλλόγους προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ή να κοινοποιηθεί σε αυτούς με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα.

Δήμος Αποκορώνου