Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Νοσοκομείου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπογράφηκε σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος” (ΓΝΧ) και του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη δράσεων στους τομείς δραστηριοποίησης των δύο φορέων.

 

Πρωτοβουλίες για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο προσπάθειας για την αντιμετώπιση του έκτακτου και κατεπείγοντος κινδύνου που έχει ανακύψει στην χώρα μας λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και της ασθένειας που προκαλεί COVID-19.

 

Πρόσφορο μέσο για την επίτευξη του ως άνω σκοπού συνιστά η εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Ανάπτυξη ερευνητικού έργου για δοκιμές, μετρήσεις, μελέτες και αναλύσεις σε κλινικό και επιδημιολογικό περιβάλλον”, το οποίο θα θέσει το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Νοσοκομείο και Πολυτεχνείου Κρήτη, για την εκτέλεση καινοτόμων ερευνητικών δράσεων αμοιβαίας ωφέλειας, αλλά και με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία των Χανίων.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “Ο Άγιος Γεώργιος”, Εμμανουήλ Μπολώτης και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος. Στη συνάντηση που έλαβε χώρα στην Πολυτεχνειούπολη, εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, παραβρέθηκαν επίσης οι Αντιπρυτάνεις κ.κ. Μιχαήλ Ζερβάκης, Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης και Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος, καθώς και ο Αναπλ. Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κωνσταντίνος – Αλκέτας  Ουγγρίνης.

Για “γέφυρα” συνεργασίας και σχέσεων με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ένα από τα άριστα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, μίλησε ο κ. Μπολώτης, αναφέροντας παράλληλα ότι στους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου Χανίων εμπεριέχεται η συμμετοχή του σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης υψηλών προδιαγραφών, καθώς και η ενίσχυση της καινοτομίας που απορρέει ως σύνοδο όφελος από τέτοιου είδους συνεργασίες όπως η σημερινή.