«Τόπος του Βοσκού»: Χρηματοδότηση 91.500 € από την Περιφέρεια Κρήτης για κατασκευή οδού

«Τόπος του Βοσκού»: Χρηματοδότηση 91.500 € από την Περιφέρεια Κρήτης για κατασκευή οδού προσπέλασης από την επαρχιακή οδό 33 «Ανώγεια –Ιδαίον Άντρον» στο θεματικό πάρκο «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων»

Εγκρίθηκε τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στη συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή οδού προσπέλασης στον τόπο του Βοσκού».

Το έργο προϋπολογισμού: 91.500,00 €, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης περιλαμβάνει την κατασκευή της οδού για την προσπέλαση στο θεματικό πάρκο «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων», προκειμένου να γίνει όσο δυνατόν πιο βατή η επίσκεψη των πολιτών και επισκεπτών στο θεματικό πάρκο για την ανάδειξη της παραδοσιακής κτηνοτροφίας.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή της οδού προσπέλασης από την επαρχιακή οδό 33 «Ανώγεια –Ιδαίον Άντρον» στο θεματικό πάρκο «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων». Υπάρχει ήδη διανοιγμένη αγροτική οδός για την οποία θα χρειαστούν γενικές εκσκαφές για βελτίωση της βατότητας της σε ορισμένα σημεία, διάστρωση με σκυρόδεμα, φυτεύσεις και κατασκευή ρείθρων και τάφρων με υποδομή για μελλοντικό ηλεκτροφωτισμό.