Τηλεδιάσκεψη της Δ.Ε του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τον Υπουργό Ανάπτυξης

Τηλεδιάσκεψη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου με τον Υπουργό Ανάπτυξης 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Λασιθίου και του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη συζητήθηκαν και ετέθησαν ξανά από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Χαριτάκη, βασικά ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Μεταξύ άλλων, από το Επιμελητήριο Λασιθίου τέθηκε το φλέγον θέμα της ρευστότητας των ΜμΕ και ειδικά όσων σχετίζονται με τον τουριστικό κλάδο και τις εποχικές επιχειρήσεις, η βελτίωση των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός ΜΜΕ αλλά και το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του μηχανισμού «συνεργασία» για την επιδότηση της απασχόλησης.

Επιμελητήριο Λασιθίου