Αίτημα για διασύνδεση βιολογικού καθαρισμού κοινότητας Καστελλίου

  • Αίτημα Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Μ. Φραγκάκη για τη διασύνδεση του βιολογικού καθαρισμού κοινότητας Καστελλίου με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του νέου Αεροδρομίου.

Επείγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κ.Καραμανλή απέστειλε ο Δημάρχος Μινώα Πεδιάδας Μ. Φραγκάκης, με την οποία ζητάει όπως υπάρξει μέριμνα από πλευράς Πολιτείας για την υποχρεωτική διασύνδεση του βιολογικού καθαρισμού/αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Καστελλίου με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του νέου Διεθνούς Αερολιμένα – ζήτημα το οποίο δεν έχει προβλεφθεί στην εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης του Έργου – και με δεδομένο ότι ο ως άνω ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής παρουσιάζει σε καθημερινή βάση δυσλειτουργίες και προβλήματα που αδυνατούν να επιλυθούν.

Σχολιάζοντας το ανωτέρω αίτημα του Δήμου ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει πως «η μελέτη και υλοποίηση της διασύνδεσης του βιολογικού καθαρισμού του οικισμού Καστελλίου με τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του νέου Διεθνούς Αερολιμένα αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει σχετική θεσμική ρύθμιση που θα το κατοχυρώνει – όπως αυτό προβλέπεται να ισχύσει για άλλους όμορους οικισμούς της περιοχής – καθώς με το έργο αυτό θα διασφαλιστεί η ομαλή αποχέτευση των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής και κατ’ επέκταση η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Πυροσβεστική: 47 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα