Τυμπάκι: Εμπλουτίζει τους βιοτόπους με πέρδικες ο Κυνηγετικός Σύλλογος

Τυμπάκι: Εμπλουτίζει τους βιοτόπους με πέρδικες ο Κυνηγετικός Σύλλογος

Ο καιρός του εμπλουτισμού βιοτόπων ποτέ δεν σταματά για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Τυμπακίου. Ο σύλλογος προμηθεύτηκε αρκετά άτομα πέρδικας από το κρατικό εκτροφείο τής Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, που λειτουργεί σε συνεργασία με την Ά Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσου. Οι πέρδικες τοποθετήθηκαν στον κλωβό ανάπτυξης τού Συλλόγου και στους κλωβούς προσαρμογής.