Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Διασώθηκε εικόνα του 17ου αιώνα (video)

Τον τρόπο με τον οποίο η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου διέδωσε μια εικόνα του 17ου αιώνα αποτυπώνει 10λεπτο βίντεο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της

Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου.

Η εικόνα προέρχεται από το ναό του Αγίου Ιωάννη στην Ελάτα της Χίου και φυλάσσεται στον ενοριακό ναό της Αγίας Τριάδας Ελάτας. Χρονολογείται στο 17ο αιώνα. Μεταφέρθηκε και συντηρήθηκε στα εργαστήρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2017.

Πηγή: politischios.gr