Διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων ορυχείων Καταρούγας Σάμου

Καταρούγας

Το θέμα των Αρχαίων Λατομείων Καταρούγας Σάμου που  βρίσκονται στον λόφο «Κουτσοδόντης» μεταξύ των οικισμών Πυθαγορείου-Μυτιληνιών και Χώρας Σάμου επαναφέρει στην επικαιρότητα με αφορμή το θάνατο του Προέδρου του Σπηλαιολογικού Γιώργου Σπυρόπουλου, ο πρώην Νομάρχης και περιφερειακός σύμβουλος Μανόλης Κάρλας.

Ο Γιώργος Σπυρόπουλος  μαζί με μια ομάδα ανθρώπων δημιούργησε τον Σπηλαιολογικό Σύλλογο με αφορμή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατούσε  στα αρχαία λατομεία ζητώντας τη βοήθεια του τότε Νομάρχη Μανόλη Κάρλα ο οποίος έκανε το σχετικό αίτημα στην  Εφορεία Αρχαιοτήτων αλλά και όσες παρεμβάεις μπορούσαν να γίνουν από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Σήμερα με σχετική ανακοίνωση στην μηνήμη του Γιώργου Σπυρόπουλο επισημαίνει την ανάγκη της  διάσωσης και ανάδειξης τους όσο το δυνατόν συντομότερα πριν καταρρεύσουν και καταστραφούν.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα για τα εν λόγω ορυχεία δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες χαρτογραφήσεις στο σύνολο τους, δεν έχουν εκπονηθεί οι αναγκαίες μελέτες, δεν έχουν γίνει οι εργασίες στερέωσης και υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης λίθων και τραυματισμού επισκεπτών.

Γι’ αυτό άλλωστε έχουν τοποθετηθεί σχετικές απαγορευτικές πινακίδες που απαγορεύουν στους επισκέπτες να πλησιάσουν.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Μ. Κάρλας προτείνει να αναληφθούν πρωτοβουλίες προκειμένου:
  1. Να καταγραφούν τα γεωτεχνικά προβλήματα των αρχαίων αυτών μνημείων
  2. Να εκτιμηθεί το είδος και η δαπάνη των απαιτούμενων μελετών
  3. Να δρομολογηθεί η εκπόνηση μελέτης για την στερέωση και συντήρηση τους με απώτερο στόχο την διάσωση και ανάδειξη τους ώστε, το συντομότερο δυνατόν να δοθούν ασφαλή στην κοινωνία της Σάμου και στους επισκέπτες του νησιού μας.

«Την διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας για τον προγραμματισμό των απαραίτητων ενεργειών και δράσεων (μελετών, μετρήσεων, κλπ.) πρέπει να την αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή η Εγνατία Α.Ε που έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, σε περίπτωση που οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο.

Η χρηματοδότηση των ανωτέρω δράσεων μπορεί και πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και άλλους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Μετά την ωρίμανση των σχετικών μελετών το έργο «Προστασία και ανάδειξη των αρχαίων ορυχείων Καταρούγας στη Σάμο» μπορεί και πρέπει να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού ή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να υλοποιηθεί.

Εξυπακούεται ότι όλες οι απαιτούμενες δράσεις για την προετοιμασία και στην συνέχεια για την υλοποίηση του έργου θα βρίσκονται πάντοτε υπό την καθοδήγηση και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου που είναι οι άγρυπνοι και αυστηροί θεματοφύλακες της Εθνικής μας Κληρονομιάς.

Ζητούμε την σύμφωνη γνώμη, τις υποδείξεις και την ενεργοποίηση των αρμοδίων στη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την διάσωση, προστασία και ανάδειξη των αρχαίων ορυχείων (αρχαίων λατομείων) Καταρούγας στη Σάμο, το συντομότερο δυνατόν»αναφέρει στην ανακοίνωση.

Πηγή: voreioaigaioert.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δωρεάν όργανα μουσικής παρέλαβε το μουσικό γυμνάσιο Σάμου