Δημοπρασίες παραχώρησης χρήσης αιγιαλών, παραλιών

δημοπρασίας

Ο δήμος Ικαρίας ανακοινώνει την διενέργεια πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος, με την σύμφωνη γνωμοδότηση της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου.

Η δημοπρασία θα γίνει την Τρίτη 7-7-2020 με ώρα έναρξης στις 11:00 πµ (λήξη 13:00 π.µ.) στο ∆ηµοτικό κατάστηµα (Παλαιό Δημαρχείο Αγίου Κηρύκου).
Περιλαμβάνει 4 θέσεις στην Μεσακτή (δυο μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες, θαλάσσια μέσα αναψυχής, τροχήλατη καντίνα),

Δύο στο Λιβάδι (ένα μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες , μια τροχήλατη καντίνα),

Μια στο Καρκινάγρι (θαλάσσια μέσα αναψυχής),
Δυο στον Κάμπο (μια τροχήλατη καντίνα, ένα μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες),

Δύο στο Κυπαρίσσι (μια τροχήλατη καντίνα, ένα μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες),

Μια στα Σπάσματα Ευδήλου (τροχήλατη καντίνα)
Μια στην παραλία Άρης ποταμός (ένα μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες).
Δυο στον Μαγγανίτη με θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Μια στην παραλία του Φάρου με (ένα μπλοκ ξαπλώστρες – ομπρέλες).

Πηγή: Voreioaiagaioert.gr