Ο Δήμος Σκοπέλου ανακοίνωσε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ο εντοπισμός των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (αυτοκινήτων, δικύκλων κλπ) που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004). Συγκεκριμένα:

  • Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
  • Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
  • Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
  • Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, θα επικολλάται ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα σε εμφανές σημείο (που θα το χαρακτηρίζει ως εγκαταλελειμμένο), προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών.

Πηγή: taxydromos.gr