Χριστιάνα Καλογήρου: «H Ελλάδα αποκτά επίσημη, αναγνωρισμένη και στοιχειοθετημένη εθνική, νησιωτική πολιτική»

Χριστιάνα Καλογήρου: «H Ελλάδα αποκτά επίσημη, αναγνωρισμένη και στοιχειοθετημένη εθνική, νησιωτική πολιτική»       

Τους βασικούς άξονες του σχεδίου νόμου για μία «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στο Νησιωτικό Χώρο», παρουσίασε από τη Σκιάθο, όπου βρίσκεται, στο πλαίσιο της 47ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών, η Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χριστιάνα Καλογήρου, υπογραμμίζοντας πως είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα θεσμοθετείται η υποχρέωση του κράτους για κατάρτιση ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με την κ. Καλογήρου «Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουμε διαμορφώσει το νέο νομοσχέδιο, που τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έρθει σε διαβούλευση κι αμέσως μετά θα ψηφιστεί στη Βουλή. Ένα νομοσχέδιο, με το οποίο η Ελλάδα αποκτά επίσημη, αναγνωρισμένη και στοιχειοθετημένη εθνική, νησιωτική πολιτική.

Με σαφείς, στρατηγικούς στόχους, μέσα και χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης. Νέοι μηχανισμοί αποτελεσματικής διακυβέρνησης, οι οποίοι συνδέουν την νησιωτική ανάπτυξη με τη θαλάσσια οικονομία. Γιατί, η νησιωτική ανάπτυξη δεν είναι αναπόσπαστη από τη θαλάσσια οικονομία. Ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι προϊόν συστηματικού διαλόγου, έγινε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μπορούμε να πούμε ότι το νέο νομοσχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο συνδιαμόρφωσης με όλους εσάς. Έχουμε το τρίπτυχο νησιωτικότητα, θαλάσσια οικονομία και γαλάζια ανάπτυξη. Ένα τρίπτυχο που αποτελεί το δομικό στοιχείο της νησιωτικής πολιτικής, που για πρώτη φορά εισάγεται σε θεσμικό κείμενο κατά τρόπο ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό».

Όπως υπογράμμισε η γενική γραμματέας Τουρισμού « Η νησιωτική οικονομία της Ελλάδας διαθέτει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά και τα οποία επιβάλλουν διακριτή αναπτυξιακή παρέμβαση: η ασυνέχεια του χώρου, ο κατακερματισμός των αγορών προϊόντων και εργασίας, οι αναλογικά αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές και εξοπλισμούς, το αυξημένο κόστος μεταφορών και η αδυναμία προσέγγισης στο ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο αναπτυξιακής βάσης» ενώ όπως είπε «Ο προτεινόμενος νόμος στοχεύει στη νησιωτική συνοχή, με βασικές καινοτομίες που εισάγει όπως «Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στο νησιωτικό χώρο.

Είναι πολύ σημαντικό να αξιολογούμε τις πολιτικές, για να μπορούμε να πηγαίνουμε παρακάτω, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το εθνικό μητρώο φορέων της θαλάσσιας οικονομίας . Εγκαθίσταται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική.

Θα υπάρχει πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής. Δημιουργείται υποδομή υπό μορφή πληροφοριακού συστήματος ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων που συμβάλουν στη λήψη αποφάσεων ή/και τη διαχείριση γνώσης στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και παροχής πληροφόρησης σε σχέση με τα δεδομένα αυτά υπο μορφή Sharing Knowledge Platform). Η Πλατφόρμα Ενιαίας Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης διαθέτει συνεκτική και λειτουργική αρχιτεκτονική και συμβάλλει στην αναβάθμιση των ειδικών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής και στο στρατηγικό και επιχειρησιακό συντονισμό των δομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η κ. Καλογήρου τέλος είπε πως «Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό, ο οποίος πάντα με πρωτοπόρες ιδέες ανταποκρίνεται στις ανάγκες, δίνοντας πόρους στοχευμένους για τα νησιά. Σε αυτή την κρίσιμη εποχή η μαγική λέξη είναι συνεργασία. Ένωση των δυνάμεων όλων. Να ενώσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις που να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες που προκύπτουν».

Πηγή: www.magnesianews.gr