«Καμπανάκι» για την ατμοσφαιρική ρύπανση στον Βόλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Θεσσαλίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά την 95η συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπόψη της τόσο τις πρόσφατες κινητοποιήσεις των πολιτών του Βόλου όσο και πορίσματα μελετών επιστημονικής ομάδας από Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκφράζει ομόφωνα την έντονη ανησυχία της σχετικά με το ζήτημα της αέριας ρύπανσης που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων της πόλης του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής.

Όπως τονίζεται στο ομόφωνο ψήφισμα που εξέδωσε η Κοσμητεία:

«Εμφορούμενη από την πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι ένας ουδέτερος θεσμός αποκομμένος από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, πιστεύει ακράδαντα πως οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε δύσκολης, διεθνούς και τοπικής, συγκυρίας και να επιτελεί κοινωνικό ρόλο λειτουργώντας και ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.

Ειδικότερα, το πρόβλημα της αέριας ρύπανσης συνιστά αντικείμενο διαχρονικής έρευνας από έγκριτους επιστήμονες του Πανεπιστημίου μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρισμός: Θετικά τα πρώτα δείγματα από Θάσο και Καβάλα

Τα ευρήματα των ερευνών τους, τόσο τα παλαιότερα, όσο και τα πολύ πρόσφατα, αναγνωρίζονται από την επιστημονική κοινότητα. Κατά συνέπεια, οι έρευνες αυτές δεν πρέπει να αγνοούνται ή να υποτιμώνται.

Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να τις καταστήσουν αντικείμενο διεξοδικής μελέτης, ακόμη και να χρηματοδοτήσουν τη συνέχισή τους, ώστε να συγκροτήσουν στη συνέχεια στέρεο πεδίο λήψης ορθών αποφάσεων επί κοινωνικών θεμάτων μείζονος σημασίας τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής όλων μας, ακόμη και αυτών που τυχόν τις αμφισβητούν.»

Πηγή: e-thessalia.gr