Νέα έργα στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Σε συνέχεια του προγραμματισμού τεχνικών έργων αξίας 230.000 ευρώ που μελετά η Τεχνική Υπηρεσία για όλες τις κοινότητες, νέα έργα προγραμματίστηκαν με την τροποποίηση του προϋπολογισμού που αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα, μετά τις νέες πιστώσεις 425.000 που ήλθαν στο Δήμο.

Η δημοτική αρχή δίνει έμφαση στη δημιουργία υποδομών με προτεραιότητα την αγροτική παραγωγή. Έτσι θα διατεθούν 60.000 € για να ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση στην αμπελουργική ζώνη Μεσενικόλα, και 80.000 € για τους δρόμους των οικισμών Μέγα Ρέμα και Ράφηνα Καρίτσας.

Επίσης ενισχύεται με 60.000 € η Αγροτική και Δασική οδοποιία Δήμου και φθάνει για το 2020 συνολικά τις 140.000 € , εκ των οποίων οι 55.000 € θα διατεθούν για τον οικισμό της Ράζιας.

Για την τουριστική ανάπτυξη προβλέπονται εργασίες συντήρησης, σήμανσης και χαρτογράφηση δικτύου μονοπατιών με πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου μονοπατιών στοιχεία τα οποία θα ενταχθούν στην ανάδειξη του ορειβατικού τουρισμού. Επίσης για εργασίες συντήρησης ξύλινων κατασκευών, περίπτερα, κιόσκια, τραπεζοπάγκοι παγκάκια, κλπ για την αναβάθμιση της αισθητικής.

Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής προβλέπονται εργασίες συντήρησης και αντικατάστασης των κουφωμάτων στα υδραγωγεία, τοποθέτηση νέων φίλτρων σε υδρομαστεύσεις, συντηρήσεις πάρκων, κα.