Γνωστοποιήθηκε ο νέος ειδικός συνεργάτης στον δήμο Λίμνης Πλαστήρα

Πλαστήρα

Με απόφαση του δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα, Παναγιώτη Νάνου, γνωστοποιήθηκε το πρόσωπο που θα καλύψει τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο μετά από σχετική προκήρυξη που είχε προηγηθεί.

Πρόκειται για τον Αθανάσιο Θεοκρ. Γκούρλα, πτυχιούχο Π.Ε. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά σε θέματα δασολογίας και διαχείρισης φυσικών πόρων & περιβάλλοντος, θα προβαίνει στην υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών του Δήμου.

Πηγή: fonografos.net