Δεν υφίσταται ζήτημα δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών 

Ο Δήμος Θηβαίων ενημερώνει ότι δεν υφίσταται ζήτημα δημιουργίας νέας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Δήμου Θηβαίων.

Η πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση με αρ. 2945/23-3-2020 (ΦΕΚ Β’ 1016/24-3-2020) αφορά τη συστατική πράξη ίδρυσης όλων των υφιστάμενων δομών, όπως και η δομή που υφίσταται στην περιοχή.

Πρόκειται για καθαρά τυπική απόφαση, η οποία έπρεπε να είχε εκδοθεί σε εφαρμογή του Ν. 4375/2016, γεγονός που δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα και αφορά αποκλειστικά τη διοικητική οργάνωση των υφιστάμενων δομών με την τοποθέτηση διοικητή.