Άμισθος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο Σεραφείμ Γκενεράλης

Ως άμισθος Αντιδήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας ορίστηκε ο Σεραφείμ Γκενεράλης, με απόφαση της Δημάρχου, Αθανασίας Στιβακτή. Η θητεία του ορίζεται από τις 16 Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουνίου 2021.

Στον νέο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αμφίκλειας και συγκεκριμένα:

  • Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Αμφίκλειας.
  • Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Αμφίκλειας.
  • Να συνεργάζεται με τη Δήμαρχο και τους καθ’ ύλην υπεύθυνους Αντιδημάρχους για θέματα αρμοδιότητάς του στη Δ.Ε. Αμφίκλειας, όπως π.χ. επίβλεψη και λειτουργία Υπηρεσιών άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας.
  • Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Να συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
  • Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του η Δήμαρχος, που αφορά τη Δ.Ε. Αμφίκλειας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΑΠΘ: Έχουν εξεταστεί 18 χιλιάδες δείγματα για κορονοϊό

Πηγή: stereanews.gr