Το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ Κουτσοποδίου στην συνεδρίαση

to-ardeytiko-ergo-toy-toev-koytsopodioy-stin-synedriasi-kedenewsgr.jpg

Το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ Κουτσοποδίου στην συνεδρίαση

Δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 30/6/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα , κατ’ εφαρμογή :

Θέματα 1. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1)Επιλογή της διαδικασίας του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

2)Έγκριση τευχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ- ΥΠΟΕΡΓΟ: “ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΕΒ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ (Α ΦΑΣΗ)”, π/υ 110.000 ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ – ΣΑΕΠ526-2015ΕΠ52600003 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η συνεδρίαση έχει τη μορφή του κατεπείγοντος χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης για άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων που πλήττονται από λειψυδρία. Σημειώνεται δε, ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη παρούσα συνεδρίαση θ’ ανακοινωθούν από τον κ.Πρόεδρο στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πηγή: https://www.argolikeseidhseis.gr/