Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου: Νέα αποκάλυψη παρανομιών!

diaheirisi-aporrimatwn-peloponnisoy-nea-apokalypsi-paranomiwn-kedenewsgr.jpg

Διαχείριση Απορριμμάτων Πελοποννήσου: Νέα αποκάλυψη παρανομιών!

Σε συμβόλαιο αγοράς γεωτεμαχίου στη θέση “ΟΝΙ” της Καλλιρρόης –όπου σχεδιάζεται η κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ- αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής :

«…επί του ως άνω γεωτεμαχίου υφίστανται ερειπωμένα κτίσματα με κατεστραμμένη στέγη» και
«Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται»:
α. η από 8-12-2018 βεβαίωση του… μηχανικού ότι στο ως άνω ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα και
β. Η από 21-12-2015 υπεύθυνη δήλωση του πωλητή με ταυτόσημο περιεχόμενο.
Επιπρόσθετα:
Στο συμβόλαιο προσαρτάται και το σχετικό τοπογραφικό στο οποίο εμπεριέχεται και δήλωση Ν. 4178/13 του συντάξαντος μηχανικού, που αναφέρει ότι στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο συγκεκριμένο γεωτεμάχιο πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
H ολική κατεδάφιση του ενός από τα ως άνω αναφερόμενα κτίσματα κατασκευής από τσιμεντόλιθους και… κεραμοσκεπή στέγη που… προϋπήρχε και
Η πλήρης αφαίρεση της κεραμοσκεπούς στέγης… που επίσης προϋπήρχε και η πλήρης αφαίρεση των πορτοπαραθύρων του άλλου κτίσματος που… προϋπήρχαν και είναι κατασκευασμένο από τούβλα και τσιμέντα (πλάκα ισογείου, σενάζια κ.λπ.).
Για τις παραπάνω παράνομες εργασίες κατεδάφισης έχουν ήδη κατατεθεί επώνυμες καταγγελίες στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και για τα ψευδή αναφερόμενα στο συμβόλαιο αγοράς σε σχέση με την πραγματικότητα που υπήρχε κατά τη σύνταξη του συμβολαίου πρόκειται να προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες για την περίπτωση νόμιμες ενέργειες εντός των προσεχών ημερών!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ