Έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του λιμένα Δήλου

Έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του λιμένα Δήμου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει εργασίες, με στόχο την επίλυση του προβλήματος της πρόσδεσης πλοίων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και τη μετακίνηση και τροφοδοσία του προσωπικού που διαμένει στο νησί της Δήλου.

Οι εργασίες κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς η λιμενική εγκατάσταση έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές σε όλο το μήκος της. Συγκεκριμένα, και στους δυο προβλήτες, που εντοπίζονται δυτικά της λιμενολεκάνης, έχει παρασυρθεί η ύφαλη έδρασή τους με αποτέλεσμα να αποκολληθούν μεγάλα κομμάτια του κρηπιδώματός τους.

Επιπροσθέτως, σε όλο το μέτωπο του κεντρικού κρηπιδώματος και συγκεκριμένα στον πόδα του, υπάρχουν εκτεταμένες υποσκαφές κατόπιν υποθαλάσσιου ελέγχου που διενεργήθηκε.

Το έργο, ύψους 122.570,00 ευρώ χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου.