Σίφνος: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Σίφνος: Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

Με ανακοίνωση του ο Δήμος Σίφνου ενημερώνει για την δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΑ στη θέση «Βορεινή» η οποία θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου:

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι, ύστερα από συστηματικές προσπάθειες και κατόπιν της επιθεώρησης που διεξήχθη στις 3.6.2020 από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δόθηκε με το υπ’ αρ. πρωτ. 64932/992/26.6.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων η δυνατότητα έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Η δοκιμαστική λειτουργία θα αρχίσει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με ευθύνη του εργολάβου, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση.

Ο Δήμος μας, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων, δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και για την ολοκληρωμένη εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης.

Δήμος Σίφνου – Φωτογραφία: kaipoutheos