118.500 ευρώ στο Δήμο Ηράκλειας – Yλοποίηση μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, αποφάσισε την ένταξη Πράξης του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

Πρόκειται για την Πράξη με τίτλο «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 404.240,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Σερρών Ν. Σερρών.

Ο δικαιούχος δήμος οφείλει να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης VΙΙΙ.

Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για τον ίδιο σκοπό ο Δήμος Ηράκλειας θα λάβει από το ίδιο πρόγραμμα 118.420,00€

Πηγή: anexartitos.gr