Υπεγράφη η σύμβαση για την ανακατασκευή του ανοιχτού γηπέδου 

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Ανέστη Πογέλη και του ανάδοχου εργολάβου Παύλου Πετρίδη η σύμβαση για την ανακατασκευή του ανοιχτού γηπέδου (ταρτάν) Κιλκίς. Πρόκειται για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου υποδομής που θα βελτιώσει τις συνθήκες άθλησης και θα ανανεώσει τον αγωνιστικό χώρο του ανοιχτού γηπέδου.

Η αντικατάσταση του συνθετικού τάπητα κρίθηκε αναγκαία καθώς τα ποιοτικά και γεωμετρικά χαρακτηριστικά του έχουν σκληρύνει και αλλοιωθεί από την πολυκαιρία. Για το λόγο αυτό θα επιστρωθεί νέο ταρτάν σε επιφάνεια 7.681,71 τ.μ.
Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του έργου στις εργασίες αντικατάστασης ελαστικού συνθετικού τάπητα προβλέπονται αποξηλώσεις, επιστρώσεις, γραμμογράφηση και ειδικές κατασκευές.

Ειδικότερα θα απαιτηθούν:

– Πλήρης επιμελής αποξήλωση, μεταφορά και απόρριψη του υφιστάμενου ελαστικού συνθετικού τάπητα μέχρι την αποκάλυψη του ασφαλτοτάπητα
– απόξεση της υφιστάμενης ασφαλτικής υπόβασης (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 35 χιλιοστών στο σύνολο της επιφάνειας που προβλέπεται να επιστρωθεί με τον νέο ελαστικό συνθετικό τάπητα μέχρι την επίτευξη των υφιστάμενων κλίσεων (ρύσεων), οι οποίες και διατηρούνται
– απόξεση της υφιστάμενης ασφαλτικής απόβασης (φρεζάρισμα) σε βάθος επιπλέον, στις περιοχές εκείνες που επιβάλλεται η χρήση αυξημένου πάχους ελαστικού συνθετικού τάπητα, μέχρι την επίτευξη των υφιστάμενων κλίσεων (ρύσεων), οι οποίες και διατηρούνται καθώς στην παρούσα φάση δεν υπάρχει πρόβλημα συγκέντρωσης ομβρίων και η τυχόν νέα σχεδίαση κλίσεων θα οδηγούσε σε δυσανάλογο κόστος εργασιών

-ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη της επιφάνειας

-επίστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου

-επίστρωση αγωνιστικών επιφανειών στίβου (διαδρομές στίβου, εσωτερικές περιοχές διεξαγωγής αγωνισμάτων στίβου, διάδρομοι αλμάτων μήκους και επί κοντώ, περιμετρικοί διάδρομοι ασφαλείας και περιοχές κίνησης αθλητών).

Στις ειδικές κατασκευές περιλαμβάνονται η αντικατάσταση με νέους τεσσάρων από τους έξι βατήρων αλμάτων μήκους  και η κατάργηση τεσσάρων από τις οκτώ βαλβίδων άλματος επί κοντώ και η αντικατάσταση των εναπομεινασών σε θέσεις πλησίον των υφισταμένων.  σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 777.000ευρώ, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ‘’Φιλόδημος ΙΙ’’ και από δημοτικά έσοδα και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ελληνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ, ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012) και τα ισχύοντα πρότυπα (ΕΝ, ICO).