fbpx
Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Ιωάννινα: Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

Ιωάννινα:Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

 

Διπλή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Οι συνεδριάσεις θα γίνουν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής».
Η πρώτη θα ξεκινήσει στις δύο το μεσημέρι με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη
Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα και αφορά στο αίτημα που είχε τεθεί από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών επίσπευσης της ενεργειακής αναβάθμισης του αστικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των αποφάσεωντου Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ελήφθησαν στη διά περιφοράς συνεδρίαση στις 20-07-2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
2. Διαγραφές – διορθώσεις παραστατικών που έχουν καταχωρισθεί στο λογιστικό σύστημα του Δήμου.
3. Ορισμός υπευθύνων που θα εκπροσωπούν τον Δήμο Ιωαννιτών στις συναλλαγές με την Τράπεζα της Ελλάδος για τον λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης.
4. Ορισμός υπευθύνου κίνησης του λογαριασμού ειδικού σκοπού που τηρούμε στην Τράπεζα Πειραιώς για την Διαχείριση της πάγιας Προκαταβολής της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.
5. Έγκριση μίσθωσης χώρου 100 – 150 τ.μ. περίπου, για δημιουργία και τοποθέτηση αρχείου του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Αποθήκης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
6. Έγκριση μίσθωσης γραφείων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου.
Εισηγητής: κ. Β. Ζωγράφος, Γεν. Γραμματέας
7. Έγκριση μίσθωσης γραφείου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στην Κοινότητα Νεοχωρόπουλου.
Εισηγητής: κ. Β. Ζωγράφος, Γεν. Γραμματέας

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
8. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 7η, α/α 2): «Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 6.840 σε 24.000 πατρογονικών ορνίθων, στην Τ.Κ. Χαροκοπίου, Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».
9. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε. του έργου (κατηγορίας Α2, ομάδα 1η): «Κατασκευή ισόπεδων κόμβων επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Αθηνών στη συμβολή της με την Τ.Κ. Νεοκαισάρειας, του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Καλ. Ζηκίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
10. Αποδοχή εγκριτικής πράξης συμμετοχής του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα με τίτλο: «Διαπολιτισμική αδελφοποίηση: πολιτιστική πολυμορφία για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς- Interculturaltwinning: culturaldiversityforinclusivegrowth»

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ορέστης Μπρίκος, Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης
11. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ GROUPIKE επί (της ανωνύμου οδού από τον υπό κατασκευή κόμβο Πεδινής έως τον υπό κατασκευή κόμβο της Περιφερειακής οδού Ιωαννίνων)
12. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. επί στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Διασύνδεση ΔΕΔΔΗΕ – Ιωάννινα- Χρ. Κατσάρη»
13. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON-PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία EDILTEXNIKHBIOMHXANIKHATEBE επί (της ανωνύμου οδού από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Δωδώνης)
14. Χορήγηση ή μη δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ GROUPIKE επί των (πεζοδρόμων, Πουτέτση, Χαριλάου Τρικούπη, 28ης Οκτωβρίου και Βλαχλείδη)

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής
15. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2020.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Φ. Βάββας, Πρόεδρος της Επιτροπής
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Πλάτανος» σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού ΔοσιθέουΦιλίτου (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 106/2018).
17. Τροποποίηση του εγκεκριμένου παλαιού ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων, περιοχής Σεισμοπλήλτων (Μπουνταλάς), στο Ο.Τ. 56. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 32/2020).
18. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Ράχη Σαμή» Ανατολής μετά από άρση απαλλοτρίωσης, σε εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) στην ιδιοκτησία του Αριστείδη Σωτηριάδη. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 45/2020).
19. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λόφου Βελισσαρίου Δήμου Ιωαννιτών, στο πρόσωπο του ΟΤ 165 επί της οδού Δομπόλη. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 46/2020).
20. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βοτανικού Δήμου Ιωαννιτών στο ΟΤ 318.(απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 47/2020).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
21. Συζήτηση επί των προτάσεων της Επιτροπής Διοίκησης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και λήψη απόφασης για τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου ( 113/2020 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)
22. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α) Δήμου Ιωαννιτών» (26/2020 απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)
23. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Λαχανόκηπων Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών (36/2020 απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)
24. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την διεύρυνση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών και του Παρατήματος ΡΟΜΑ. (124/2020 απόφαση Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α)
25. Τιμολογιακή πολιτική για τις εκτός Ηπείρου παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής.(Αρ. Αποφ. Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΙ 75/2020).
26. Παραχώρησηαύλειων χώρων Δημοτικών Σχολείων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΗΣ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Βλέτσας, Αντιδήμαρχος

27. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών και του ΟΑΕΔ με σκοπό τη λειτουργία πλήρους εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στο Δήμο μας με αντικείμενο τα Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά, τα Βιολογικά Προϊόντα και την Μελισσοκομία.
28. Παραχώρηση εξοπλισμού (οκτώ οθόνες) για δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας στο Δημοτικό & Νηπιαγωγείο της Κοινότητας Δροσοχωρίου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
29. Αποδοχή Σύμφωνου Συνεργασίας με το Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΝΠΙΔ) «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος».
30. Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ
31. Λήψη απόφασης για ανέγερση μνημείου Εθνικών Ευεργετών και Δασκάλων του Γένους
32. Αποδοχή γνωμοδότησης του νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη σχετικά με το με αριθμ. Πρωτ. 30135/2911/210-6-2020 αίτηση του Αποστόλου Καρέτση και Ευγενίας Καρέτση.
33. Αίτημα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών η 72η Πανελλήνια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26-27Σεπτεμβρίου 2020.
34. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτώναπό την ιδιοκτησία με Κ.Α. 071323 στο Ο.Τ. 262 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Λασποτόπου, και από τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 100403 και Κ.Α. 102011 στα Ο.Τ. 426 και Ο.Τ. 442 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Βρυσούλας, λόγω προσκύρωσης.
35. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτώναπό την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0127001 καιΚ.Α. 0134005 στα Ο.Τ. 93 και Ο.Τ. 91 αντίστοιχα, του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Νεοχωρόπουλου , λόγω προσκύρωσης.
36. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0101034 των Κων/νου Φράγκου και Παναγιώτας Διαμάντη στο Ο.Τ. 186 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Πεδινής Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
37. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία των Ευανθίας, Δημητρίου και Σοφίας Νικολού στο Ο.Τ. Γ 134 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. οικισμού Κατσικά (παλιό σχέδιο, θέση Λιθάρια ) του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
38. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με αριθμ. ( 91 ) των Ελένης Γιαννακάκη, Σταυρούλας Γιαννακάκη και Βασιλείου Αναστασίου στο Ο.Τ. 65 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. περιοχής Ράχη Σαμή Κοινότητας Ανατολής του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης.
39. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων (συμπληρωματική 2020).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ