Η ΔΕΥΑΠ εντείνει τις προσπάθειες για την απρόκοπη υδροδότηση της πόλης

Η ΔΕΥΑΠ, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, γνωστοποιεί στους καταναλωτές, ότι στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό και για την προστασία της δημόσιας και της προσωπικής υγείας των πολιτών, εντείνει τις προσπάθειες της, για την απρόσκοπτη υδροδότησης της πόλης.

Για το λόγο αυτό, η πρόσβαση των δημοτών στις υπηρεσίες, θα επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις επανασυνδέσεων, καθώς και νέων συνδέσεων παροχών ύδρευσης.

Η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει επίσης τους καταναλωτές, ότι με απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης, αναστέλλονται τυχόν διακοπές νερού, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως τις 30 Απριλίου 2020. Οι αιτήσεις ευπαθών ομάδων για ένταξη σε μειωμένα τιμολόγια, θα έχουν αναδρομική εφαρμογή.

Για όλα τα θέματα, οι καταναλωτές, μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΥΑΠ (2610 366100) και θα λαμβάνουν με υπεύθυνο τρόπο, ειδικές οδηγίες για κάθε περίπτωση.