Πέντε νέα κρούσματα Covid-19 στην Ξάνθη – Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και την Δευτέρα

δειγματοληψία
Áìüäéá êëéìÜêéá ôïõ ÅÏÄÕ åðéóêåöèçêáí ôïí ÄÞìï ÊçöéóéÜò ðñïêåéìÝíïõ íá ðñáãìáôïðïéçóïýí ôåóô ãéá ôïí êïñïíïúü óå åõðáèåßò ïìÜäåò êáé åñãáæïìÝíïõò ôïõ ÄÞìïõ ðïõ åêôßèåíôáé ðåñéóóüôåñï óå åðáöÞ ìå ôï êïéíü. ÐáñáóêåõÞ 8 Ìáúïõ.(EUROKINISSI)

Εννέα είναι τα νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Από τα εννέα αυτά κρούσματα Covid-19 τα πέντε, σύμφωνα με πληροφορίες, καταγράφονται στην Π.Ε. Ξάνθης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην περιοχή.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.121, εκ των οποίων το 55.1% άνδρες αφορά άνδρες.

Μετά την πραγματοποίηση συνάντησης στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με τα στελέχη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που βρίσκονται στον Νομό και την παρουσία δημάρχων και των τοπικών φορέων, αποφασίσθηκε να γίνουν συγκεντρώσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών καθώς καθώς και η συνέχιση των δειγματοληπτικών ελέγχων στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης

-την Κυριακή από 11.00π.μ. έως 17.00μ.μ και

-την Δευτέρα από 09.00π.μ. έως 17.00 μ.μ.

Ο αντιπεριφερειάρχης κ. Ευφραιμίδης, σημείωσε: “Στην τελευταία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη με τον καθηγητή κύριο Σωτήριο Τσιόδρα και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κύριο Νικόλαο Χαρδαλιά μου ανατέθηκε ο ρόλος του συντονισμού για την αντιμετώπιση του covid-19 σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Η συνεργασία όλων, με επιμονή και υπομονή είναι απαραίτητη προκειμένου να ξεπεράσουμε το πρόβλημα, γιατί ο τόπος μας το αξίζει”.