Η Καβάλα συμμετέχει στην πρωτοβουλία «100 Intelligent Cities Challenge»

100 intelligent citiew challenge

Ο Δήμος Καβάλας πέτυχε την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον τίτλο “Πρόκληση των 100 Ευφυών πόλεων” ή “100 Intelligent Cities Challenge”.

Η επίσημη έναρξη του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου 2020.

Η συμμετοχή του Δήμου έρχεται ως συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής του, ως μία από τις δεκαπέντε πόλεις στην Ευρώπη, στο πρόγραμμα Digital Cities Challenge το οποίο είχε διάρκεια 18 μήνες και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019. Το αποτέλεσμα της προηγούμενης πρωτοβουλίας ήταν το κείμενο της Στρατηγικής του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Καβάλας.

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής αυτής ήταν το επακόλουθο της πετυχημένης συμμετοχικής  συνεργασίας φορέων της πόλης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων,  των επιμελητηρίων, συνδέσμων επαγγελματιών, των οργανώσεων πολιτών κ.α. με συντονισμό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου και την καθοδήγηση Ειδικών Συμβούλων που διατέθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Καβάλα συμμετέχει στη νέα πρωτοβουλία, την πρόκληση των 100 ευφυών πόλεων, που ως στόχο έχει να ενώσει τις πόλεις της ΕΕ αξιοποιώντας την ευκαιρία για πράσινη έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και προωθώντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Οι πόλεις που συμμετέχουν θα λαμβάνουν υποστήριξη παγκόσμιας κλάσης – προσωπικά, διαδικτυακά και ως κοινότητα. Η πρωτοβουλία θα υποστηρίξει ένα μετασχηματισμό δυόμισι ετών.

Ο Δήμος Καβάλας, με όλους τους προαναφερόμενους ενδιαφερόμενους της περιοχής του,  στο πλαίσιο της συμμετοχικής  συνεργασίας, θα εστιάσει την προσοχή του, στη νέα πρωτοβουλία, σε στόχους  όπως:

  • Ανάπτυξη νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και της Κοινωνικής Οικονομίας • Έξυπνος και βιώσιμος τουρισμός • Καινοτόμα εκπαίδευση και κατάρτιση για αναβάθμιση και επανειδίκευση • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιοποίηση δημόσιων υπηρεσιών • Αγροδιατροφή • Γαλάζια Οικονομία • Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, της συνδεσιμότητας και της κοινότητας • Έξυπνη και πράσινη κινητικότητα και μεταφορά • Προώθηση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών • Αναβάθμιση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Καβάλας: https://kavala.gov.gr/o-dimos/Stratigikos-Sxediasmos/psifiaki-stratigiki

Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Intelligent Cities Challenge: https://www.intelligentcitieschallenge.eu/

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Πηγή: proininews.gr