Αλλαγές στον Δήμο Βελβεντού 

Με απόφαση Δημάρχου, ορίστηκαν από 01/10/2020 μέχρι 31/10/2021, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Βελβεντού:

– Ζορζοβίλης Ζήνωνας του Χαρισίου : Αντιδήμαρχος οικονομικών θεμάτων με αρμοδιότητες την εποπτεία των οικονομικών του Δήμου, τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και των υπαίθριων διαφημίσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της πολιτικής προστασίας στα όρια της δημοτικής ενότητας, για τον ηλεκτροφωτισμό και τη διαχείριση των προμηθειών.

-Τσέγγος Νικόλαος του Αντωνίου: Αντιδήμαρχος καθαριότητας και τεχνικών έργων με αρμοδιότητες την εποπτεία των τεχνικών υπηρεσιών , την καθαριότητα και τις εργασίες πρασίνου , τη συντήρηση των αγροτικών και δημοτικών οδών, την εποπτεία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων καθώς και τη συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης ,άρδευσης και αποχέτευσης.

Επιπλέον από 1/5/2020:
  • Έχει οριστεί τρίτος Αντιδήμαρχος ο Αχίλλας Γεώργιος του Ζήνων με αρμοδιότητες τη διαχείριση πρασίνου, την καθαριότητα ,τη συντήρηση των παιδικών χαρών, την πολιτική προστασία και την άσκηση κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής.
  • Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος ορίστηκε ο επί εννέα έτη Αντιδήμαρχος Κουρτέλης Κωνσταντίνος του Μάρκου, με αρμοδιότητες την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας και της συντήρησης των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου.

Παραμένουν οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, Τσιτσιόκας Νικόλαος του Σωτηρίου με αρμοδιότητες στα τεχνικά θέματα και ο Εμμανουήλ Δημήτριος του Αντωνίου με αρμοδιότητες στα οικονομικά θέματα.