fbpx
Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οδηγίες για τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Οδηγίες για τηλεκπαίδευση στα σχολεία

Υποχρεωτική τηλεκπαίδευση για τους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου 

Το υπουργείο Παιδείας από την ερχόμενη Δευτέρα προχωρά σε εξ’ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών, ύστερα από την ανακοίνωση του γενικού lockdown στη χώρα.

Απουσίες 

Από τον εκπαιδευτικό σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης καταγράφονται οι απουσίες των μαθητών από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η συμπλήρωση και φύλαξη του Ηλεκτρονικού Ημερήσιου Δελτίου Φοίτησης είναι υποχρέωση του εκπαιδευτικού. Για τον έλεγχο των απουσιών των μαθητών τηρείται Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο), στο οποίο καταχωρίζεται αριθμητικά το άθροισμα των απουσιών της ημέρας κάθε μαθητή που απουσίασε, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης. Η τήρηση του Βιβλίου Φοίτησης (απουσιολογίου) ανατίθεται σε καθηγητή,που ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων ο οποίος το τηρεί ηλεκτρονικά.

Επίσης κάθε εκπαιδευτικός υποχρεούται να καταγράφει με κάθε πρόσφορο τρόπο τους τίτλους της ενότητας που δίδαξε καθημερινά. Με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης θα γίνονται από τη Δευτέρα τόσο στα πανεπιστήμια όσο και στα κολέγια, ενώ εντός της ημέρας το υπουργείο Παιδείας θα δώσει αναλυτικές οδηγίες,για όλα όσα πρόκειται να εφαρμοστούν το επόμενο διάστημα και έως τη λήξη των νέων μέτρων, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσον αφορά στη μετακίνηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι για την ώρα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στα σχολεία θα επιτρέπεται με την αποστολή SMS απο τον ένα γονέα και με σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου,στην οποία θα αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του κάθε παιδιού.

grafeio pc

Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας

Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις του υπουργείου Παιδείας, η τηλεκπαίδευση παρέχεται στους μαθητές τμημάτων σχολικών μονάδων ή ολόκληρων σχολικών μονάδων που τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν σε αυτό το καθεστώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των μέχρι σήμερα ισχυουσών οδηγιών που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας.

Τι ισχύει για τα ιδιωτικά σχολεία

Επιτρέπεται στις σχολικές μονάδες ιδιωτικής εκπαίδευσης να επιλέξουν για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τη χρήση άλλης αντίστοιχης ψηφιακής πλατφόρμας ανάλογα με τις ανάγκες τους και την υλικοτεχνική τους υποδομή. Στην περίπτωση που ιδιωτική σχολική μονάδα επιλέξει άλλη ψηφιακή πλατφόρμα από αυτήν που προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβαρύνεται η ίδια με τα τυχόν σχετικά έξοδα – κόστη και με την υποχρέωση τυχόν παραμετροποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας προς συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις και ιδίως τις διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Οι κανόνες της τηλεκπαίδευσης

Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς αποδέκτες τους μαθητές.

Η πλατφόρμα από το σχεδιασμό της και την παραμετροποίηση που πραγματοποιήθηκε για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αποκλείει τέτοιου είδους καταγραφή. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019. Οι μαθητές ενημερώνονται από τον εκπαιδευτικό, για τους κανόνες και όρους ορθής συμπεριφοράς που οφείλει να τηρεί ο μαθητής στην ψηφιακή τάξη, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ειδικά για την περίπτωση της ταυτόχρονης σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η ζωντανή μετάδοση αφορά μόνο το μέρος της διδακτικής ώρας που αφιερώνεται στην παράδοση μαθήματος.

Η ζωντανή μετάδοση δεν αφορά μέρος της διδακτικής ώρας που σχετίζεται με τυχόν εξέταση μαθητών. Ο εκπαιδευτικός, αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ηλεκτρονικής τάξης στους μαθητές ή στους γονείς/κηδεμόνες αυτών με όποιον τρόπο κρίνει πρόσφορο, επί παραδείγματι με e-mail ή με ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) https://e-class.sch.gr ή στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα https://e-me.edu.gr, προκειμένου να εισέλθουν στην ηλεκτρονική αίθουσα διδασκαλίας.Καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, εκπαιδευτικός και μαθητής έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιούν και να επανενεργοποιούν την μετάδοση του ήχου ή και της εικόνας τους. Ο εκπαιδευτικός έχει, κατά την κρίση του, τη δυνατότητα διακοπής μετάδοσης ήχου (σίγαση) από μαθητή ή και αποβολής του από την ψηφιακή τάξη. Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατή η εκ νέου συμμετοχή του μαθητή στην ψηφιακή τάξη, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται ο εκπαιδευτικός να εγκρίνει σχετικό αίτημα του μαθητή εκ νέου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ