fbpx
Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ιωάννινα: 28 θέματα στη συνεδρίαση του Δημoτικού Συμβουλίου

Ιωάννινα: 28 θέματα στη συνεδρίαση του Δημoτικού Συμβουλίου

Ιωάννινα: 28 θέματα στη συνεδρίαση του Δημ.Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Αυγούστου

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις έξι το απόγευμα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Πολιτιστικού Πολυχώρου «Δημήτρης Χατζής» και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.
Σε έγγραφό του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου αναφέρει τα εξής: “Ενόψει της παρούσας οξυμένης φάσης της επιδημιολογικής κρίσης, θεώρησα φρόνιμο να προτείνω στους Επικεφαλής των Παρατάξεων της αντιπολίτευσης να διεξαχθεί, ειδικά η προσεχής συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Αυγούστου 2020, όχι δια ζώσης αλλά δια περιφοράς προκειμένου να συμβάλλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο στην αναχαίτιση των κρουσμάτων και στην προστασία της υγείας όλων μας. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε με τις επιστροφές όλων από τις θερινές διακοπές, θεώρησα ότι θα ήταν σκόπιμο να αποφεύγονται συνεδριάσεις στις οποίες δυνητικά θα μπορούσε να προκύψει πρόβλημα.
Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνήσουμε και έτσι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης.
Από την πλευρά μου, θα φροντίσω να τηρηθούν αυστηρά όλα τα μέτρα τήρησης των υγειονομικών κανόνων και προφύλαξης που επιβάλλονται. Θα παρακαλούσα όμως όλους και κάθε ένα χωριστά, να αξιολογήσετε τις συνθήκες έτσι ώστε εάν κάποιος από τους συμβούλους, ή τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ή τους δημοσιογράφους επιστρέφει από επιδημιολογικά ύποπτες περιοχές ή εάν κατά την αξιολόγηση του, εκτέθηκε με οιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο, να μεριμνήσει να υποβληθεί σε έλεγχο και αν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην προσέλθει στη συνεδρίαση”.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Φώτιος Βάββας, Αντιδήμαρχος
1. Καταβολή αποζημίωσης στον Παπαδιαμάντη Βασίλειο του Περικλή,πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
2. Καταβολή αποζημίωσης στον Σουραβλιά Νικόλαο του Δημητρίου, πρώην υπάλληλο του Δήμου Ιωαννιτών ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, λόγω συνταξιοδότησης.
3. Αποδοχή της έκθεσης εκτίμησης του προς εκποίηση υπ΄ αριθ. 72 αγροτεμαχίου δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Περιβλέπτου.
4. Αποδοχή της έκθεσης εκτίμησης των προς εκποίηση υπ΄αριθ. 589α, υπ΄αριθ. 612α και 612βαγροτεμαχίων(ποσοστό2/3εξαδιαιρέτου)πουβρίσκονταιστην Κοινότητα Περιβλέπτου.
5. Έγκριση εκμίσθωσης κοινοτικού καφενείου Μάζιας.
6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Θέση Λυκοτόπι (Πάρκο Κεραιών) της Κοινότητας Λιγγιάδωντου Δήμου Ιωαννιτών».
7. Έγκριση εκμίσθωσηςδημοτικής έκτασης τμήματοςαπό το αγροτεμάχιο 113 διανομής Κατσικά.
8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην θέση «Σκαφίδα» Κοινότητας Νεοκαισάρειας για καλλιέργεια οσπρίων.
9. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον κ. Λέκκα Βασίλειο του Νικολάου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4605/2019.
10. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην «Ο.Ε. ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4605/2019.
11. Παραχώρηση χρήσης παλαιούδημοτικού σχολείου Περιβλέπτουστην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την στέγαση του Κέντρου Διανομής Σχολικών Βιβλίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Σταμ. Κουμπούρη, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
12. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Ανακοίνωση – Πρόσκληση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά στη Μ.Π.Ε του έργου (κατηγορία Α2, ομάδα 9η, α/α 1): «Πτηνοσφαγείο – τυποποιητήριο κρέατος, με υδρογεώτρηση, εγκατεστημένο στη θέση «ΜΠΙΕΤΙ», της Κοινότητας Κατσικά, του Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων».

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Εισηγήτρια: κ. Καλ. Ζηκίδου, Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
13. Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, για την κάλυψη εξόδων ταφής νεογνού πρόσφυγα.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισηγητής: κ. Γ. Αρλέτος, Πρόεδρος της Επιτροπής
14. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2020 (Α.Ο.Ε. 665/2020).

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
15. Προσδιορισμός τροφείων σε νήπια και βρέφη που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για το σχολικό έτος 2020-2021.
16. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2019 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων
17. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Ιωαννιτών ως μετόχου για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων.
18. Καθορισμός αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
19. Μη καταβολή αποζημίωσης από Αθλητικούς, Πολιτιστικούς Συλλόγους – Σωματεία λόγω μη χρήσης παραχωρούμενων χώρων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το διάστημα από 11-03-2020 έως τη λήξη της παραχώρησης (30-06-2020)(Δ.Ε.Π. 30/2020).
20. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Δ.Ε.Π. 31/2020).

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
21. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ΈνταξηςΜεταναστών του Δήμου Ιωαννιτών.
22. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
23. Επανασυγκρότηση – συμπλήρωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
24. Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» για το έτος 2020.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής του «Historic Rally of Greece – Pindos 2020» να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ιωαννιτών το πρώτο ιστορικό ράλι κλασσικών αυτοκινήτων στην περιοχή μας.
26. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0110037 στο Ο.Τ. 97 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Καρδαμιτσίων και από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0112086 και Κ.Α. 102011 στο Ο.Τ. 147 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης οικισμού Καρδαμιτσίων, λόγω προσκύρωσης.
27. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδιοκτησία των Βασιλικής Διαμάντη και Γεωργίου Πρέντζα στο Ο.Τ. 95 στην οδό Πεστών και από την ιδιοκτησία με Κ.Α. 070615 στο Ο.Τ. 223 του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Κιάφας, λόγω προσκύρωσης.
28. Εκλογή αντιπροσώπων στου Δήμου στη Γενική Συνέλευσης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ