fbpx
Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας: Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση, στο επίκεντρο πανδημία και οικονομικά

Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας: Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση, στο επίκεντρο πανδημία και οικονομικά

Στην δύσκολη χρονική περίοδο της πανδημίας, λίγες εβδομάδες πριν από το Πάσχα συνέρχεται μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην πρώτη της συνεδρίαση για τον Απρίλιο.

Του Κώστα Παππά

Πολλά και σημαντικά είναι τα θέματα που απασχολούν εδώ και καιρό την Διοίκηση της Εκκλησίας, όπως η οικονομική δυσπραγία που προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από την καθίζηση που έχουν υποστεί τα οικονομικά της. Το γεγονός ότι ελάχιστοι πιστοί επιτρέπεται να μετέχουν πλέον στα Μυστήρια και στη Θεία Λειτουργία δημιουργεί μια ασφυκτική κατάσταση στα οικονομικά της Εκκλησίας.
Ο Αρχιεπίσκοπος μεταξύ των άλλων αναμένεται να ενημερώσει τους Συνοδικούς ιεράρχες για την πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις εργασίες τις Συνόδου θα απασχολήσουν τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και που συνεχώς μεταβάλλονται σχετικά με την λειτουργία των ναών την περίοδο του Πάσχα.
Οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι την φετινή χρονιά και εφ΄ όσον η επιδημιολογική εικόνα το επιτρέψει θα μπορούσαν περισσότεροι άνθρωποι να βρεθούν στους ναούς την Μεγάλη εβδομάδα τηρουμένων όμως των απαραίτητων μέτρων υγειονομικής προστασίας.
Οι αποφάσεις της Συνόδου αναμένονται με ενδιαφέρον , καθώς θα δώσουν και τον τόνο με τον οποίο θα πορευτεί στην χρονική περίοδο της μεγάλης γιορτής της χριστιανοσύνης η Εκκλησία.

Η κρατική οικονομική ενίσχυση
Χθες ψηφίστηκε από τη Βουλή και η σχετική τροπολογία για την ενίσχυση των θρησκευτικών φορέων , που κατατέθηκε στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Ωστόσο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το ύψος αυτής της επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πιο αναλυτικά στις σχετικές διατάξεις προβλέπονται τα εξής :
Άρθρο 1 Παράταση προθεσμίας για πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 36 ν. 3536/2007

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) τροποποιείται ως

εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, για ένα (1) έτος κάθε φορά».

Άρθρο 2

‘Έκτακτη επιχορήγηση θρησκευτικών φορέων

1.Το Δημόσιο δύναται να καταβάλει εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, το νομικό πρόσωπο της Εκκλησίας της Κρήτης, τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.ΣΕ.), τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.), τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του ν. 4301/2014 (Α’ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου και τις θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COViD – 19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, Οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, το Κ.Ι.Σ.Ε. και τα Ε.Ν.Π. μπορούν να κατανείμουν το σύνολο ή μέρος της επιχορήγησης σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συνδεδεμένα οργανωτικά με αυτά.

2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις χορήγησής της ανά δικαιούχο, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

3.Η έκτακτη επιχορήγηση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

4.Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ