Αρνούνται να αναγνωρίσουν πτυχία Φυσικοθεραπευτών εν μέσω πανδημίας

Νόμος του υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων δεν εφαρμόζεται, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους αποφοίτους.

Σε μία κρίσιμη συγκυρία με την πανδημία του κορωνοϊού με μία ειδικότητα αναγκαία για την αποκατάσταση των ασθενών που εξέρχονται από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων, όπως οι Φυσικοθεραπευτές, είναι παράδοξο ότι δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Συλλόγου τους πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για να εργασθούν, επειδή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών αρνείται να το πράξει.

Το protothema.gr έχει στη διάθεσή του απόφαση του Διοικητικού Εφετείου που ζητά την άμεση εγγραφή του πτυχιούχου Φυσικοθεραπείας στα Μητρώα του συλλόγου, ακυρώνει την απόφαση μη εγγραφής και επιβάλλει στον Πανελλήνιο Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών την δικαστική Δαπάνη.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών δεν έχει εγγράψει ούτε ένα απόφοιτο κολεγίου με πτυχίο από ξένα Πανεπιστήμια, ούτε ύστερα από αποφάσεις Δικαστηρίου, την ώρα που το υπουργείο Παιδείας διαμηνύει το αυτονόητο λέγοντας ότι «εφαρμόζουμε το ενωσιακό δίκαιο, διότι αυτά είναι πτυχία πανεπιστημίων άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, . Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει επαγγελματική ισοδυναμία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο προσέφυγε πτυχιούχος που δεν είχε εγγράψει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών με απόφασή του ( 1020/ 2019) «ακυρώνει την απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών» και «αναπέμπει την υπόθεση στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών προκειμένου να εγγράψει την αιτούσα στα μητρώα του».

Με την απόφαση που δημοσιοποιεί το protothema.gr τονίζεται μεταξύ άλλων «συνεπώς με μη νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση το αίτημα περί εγγραφής στα Μητρώα του καθ ου Συλλόγου , κατά τα βασίμως προσβαλλόμενα με την υπό κρίση αίτηση».

Μία ομάδα νέων που έχουν χρόνια ταλαιπωρία με την αργοπορία του ΣΑΕΠ αλλά και του νέου Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) είναι τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως λέει ο αντιπρόεδρος τους Αντώνης Δήμας περνούν μεγάλη ταλαιπωρία από τις χρονοβόρες διαδικασίες αλλά και από τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών που αρνούνται να τους εγγράψουν στα μητρώα τους, παρά τις αποφάσεις Δικαστηρίων.

Ο ίδιος τονίζει οτι ακόμα και αυτοί που πέρασαν από το ΣΑΕΠ, ύστερα από τρία ή τέσσερα χρόνια, και απευθύνθηκαν για εγγραφή στον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών δεν τους έγραψαν επικαλούμενοι το άρθρο 16 του Συντάγματος. Και τονίζει οτι δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματικός σύλλογος να αποφασίζει για το πτυχίο από ένα Πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις

Ο κ. Δήμας διερωταται: «όταν το κράτος θεσπίζει ένα νόμο, πρέπει να επιλύονται όλα τα θέματα που προκύπτουν. Είναι σε θέση οι σύλλογοι να αξιολογήσουν επιστημονικά το πτυχίο ενός Βρετανικού Πανεπιστημίου που το χορηγεί και ελέγχεται από το QAA (Quality Assurance Agency); Με ποια κριτήρια μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί; Δηλαδή ένα έγκριτο Πανεπιστήμιο της Βρετανίας «τελεί» υπό την έγκριση του συλλόγου φυσικοθεραπευτών για την ένταξη ή μη των αποφοίτων του στο σύλλογο φυσικοθεραπευτών Ελλάδος και κατ’ επέκταση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;». Η κατάργηση του ΣΑΕΠ χαρακτηρίζεται θετική αλλά ο κ. Δήμας επισημαίνει ότι ζητούν νέο πλαίσιο από το υπουργείο Παιδείας για την επαγγελματική ισοδυναμία .

Ο σχετικός νόμος του υπουργείου Παιδείας αφορά σε ισοδυναμία επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχίων Κολεγίων και Ξένων Πανεπιστημίων .Πρόκειται για νόμο του 2019 με βάση τον οποίο , δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών – μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών και αφορά διαδικασία επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων .

Τι αναφέρει εξώδικο των φυσικοθεραπευτών με πτυχία ξένων Πανεπιστημίων

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου κατέθεσε εξώδικο κατά του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, το υπουργείο Παιδείας και υγείας: Ζητούν από τον ΠΣΦ να συμμορφωθεί στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα και είτε να εγγράψει τους αποφοίτους Βρετανικών Πανεπιστημίων στα μητρώα του είτε να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως φυσικοθεραπευτές.

Στο εξώδικο επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Σύμφωνα με τον Ν. 3599/2007, αναφέρεται ότι: «Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.»Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3599/2007 αναφέρεται: «Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.», και στην παρ. 4: «Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.».

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 17 του ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το προσφάτως τροποποιημένο Π.Δ. 38/2010 και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 «Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού».

Και τονίζεται:»Είναι γεγονός ότι ο ΠΣΦ, κατά πάγια πλέον τακτική, αρνείται πεισματικά, παράνομα και αυθαίρετα να προβεί στην εγγραφή νέων μελών στα μητρώα του, όταν ο αιτών είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τμήματος Φυσικοθεραπείας ισότιμων σχολών του εξωτερικού».

Πηγή: protothema.gr