Έρευνα για την αξιολόγηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έρευνα για την αξιολόγηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα με τίτλο: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΣΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ».

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου έχει αναθέσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με σκοπό την αξιολόγηση του μέτρου, τόσο στο σκέλος των επιβατών όσο και των επιχειρήσεων.

Η έρευνα πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίου. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της εν λόγω έρευνας.

Η διάρκεια συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 5′.

Για να συμμετάσχετε, παρακαλώ μεταβείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας

Μετάβαση στην έρευνα:
https://survey.grnet.gr/index.php?r=survey/index&sid=514345&token=zLzjxnlenkQ0RXm&lang=el

Εάν έχετε ενταχθεί σε μια μαύρη λίστα, αλλά επιθυμείτε να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα και θέλετε να λάβετε πρόσκληση, παρακαλώ κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://survey.grnet.gr/index.php?r=optin/tokens&surveyid=514345&langcode=el&token=zLzjxnlenkQ0RXm

Πηγή: cyclades24.gr