ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ.: 26553 60326, 26553 60347, 26553 60320
φαξ : 26550 23000, 24000
website : www.konitsa.gr
email : gramatia@konitsa.gr

 

 

Επιστροφή στον ΔΗΜΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ