ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ.: 2275350400/2275350409
φαξ : 2275022215
website : www.dimosikarias.gr
email : dik-gram@otenet.gr

 

Επιστροφή στον ΔΗΜΟ ΙΚΑΡΙΑΣ