ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ.: 26913 60602, 603 – 26910 29566
φαξ : 26910 62614
website : www.aigialeia.gov.gr
email : dimosa@otenet.gr – mayor@aigaleia.gov.gr

 

Επιστροφή στον ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ